Tove Møller
Bilsbækvej 145, 8300 Odder . Tlf.86 55 40 12 www.tovemoeller.dk

CV:


Læreruddannet med billedkunst som hovedfag
Videreuddannet på Grafisk Skole i Århus og på Kunstakademiet, Århus.

Udstillinger: Startede i Galleri Gavlhuset, Århus 1992
Derefter udstillinger i kunstforeninger, banker og virksomheder.

Censurerede udstillinger:
Silkeborg åben censureret 99
Gimsinghoved 98, 00, 01, 07, 11, 19, 23
Banegården Åbenrå, 03,12, 13
HCU 08
EKHO 09
"Fugl 19", Johannes Larsen Museet
2022 Dronninglund Censureret

Udvalgte udstillinger:
Rodstenseje Sommerudstilling 98
Århus Amt, 02
Viborg Amt, 01
Amtssygehuset, Århus, 99
Pakhuset, Odder, 01
Hinnerup Kulturhus, Uhresalen 04
Skanderborg Kulturhus, 99
Multhy, Thisted, 03, 04, 05, 08, 11, 12
Sommerudstilling, Pakhuset Odder 2006
Elsted Sognegård 07
Galleri Phønix, Horsens 2008
Lukas Kirke, Århus 2009
Horsens Bibliotek 2010
Kirsten Kjærs Museum 2011
Ringkøbing Rådhus 2012
Bovbjerg Fyr 2012
Æglageret, Holbæk 2013
Kunstværket, Odder 201
Gimsinghoved, Struer 2014
Dronninglund 2014
2015 Gdansk, Polen
2015 Kunstpakhuset Nyk. Sj.
2015 Kulturhotellet, Rønde
2017 Annaborg, Hillerød
2017 Tinghuset, Brædstrup
2018 Det ny Kastet, Thisted
2018 Danmarks Industrimuseum, Horsens
"Fugl 19", Johannes Larsen Museet

2019 Regionshuset, Århus
2020 Gjethuset, Frederiksværk
2021 Galleri Esk, Ørsted
2021 Odder Kunst (separat udstilling)
2023 Dronninglund Påskeudstilling
2023 Odder Kunst – Dyreliv
2023 Vejle Rådhus

Årets Kunstner, Odder 2023


Medlem af Dyreliv www.dyreliv-kunst.dk

 

Andre arbejdsområder:


Scenografi
Plakater og bog-illustrationer
Underviser i maleri og tegning
Bronzeskulpturer
Grafik og Lithografi

De seneste år har jeg arbejdet en del med bronze. Jeg former figurerne i brændbart materiale og anvender cire perdu metoden. Motiverne er ofte de samme ,som jeg bruger i litografien : fugle og får.

 

Om mit maleri:


Inspirationen henter jeg fra den omgivende natur og fra rejser, især til nordligere himmelstrøg. Det barske, utæmmede land, hvor der er højt til himmelen, tiltrækker mig meget,

det finder jeg i Skotland, Norge, på Færøerne og Island.

Mine temaer afsøger jeg på talrige måder og med forskellige materialer. Jeg maler såvel i mikro som i makro-planet.

Det er udfordrende at gå så tæt på sit motiv, at de ”normale” perspektiver opløses og nye tager over.Olie på lærred er mit foretrukne materiale, men også akvarel hører til mine udtryksformer.

Af temaer kan nævnes:
Land - det hjemlige og det nordiske
Himmel
Dyr – de hjemlige: får, heste, gæs, høns og fugle
Valmuer og vækster

 


"Personligt vil jeg sige, at det er tydeligt for mig, at Tove Møllers malerier afspejler en glæde ved naturen, vidderne, det åbne landskab, hvor der er højt til loftet og vidt til væggene.

Hendes malerier er desuden præget af en smuk balance mellem det, vi normalt betegner som realisme, og abstraktion.

Hun har et vågent øje for naturens omskiftelighed, for dens ydre og indre væsen og de enorme spændinger, der kan være tale om mellem himmel og jord og hav.

Hun er i stand til at indfange både det nære og det storladne i naturens egne billeder, og det er ikke mindst interessant for mig, at man lærer at se naturen på en ny måde,

fordi Tove Møller ikke er bange for de store penselstrøg, der pludselig lægger fx en tåge eller et uventet lys over landskabet.

Jeg skal ikke lægge skjul på min beundring af især de Færøske landskaber, som jeg finder har indfanget en stemning, som er ægte og genkendelig,

samtidig med, at den kalder på fantasien og den tanke: Vil billedet være det samme, når jeg vender tilbage til det -" - Formand for Hinnerup Kunstfond, Poul Aage Fogde:

Tove Møller Bilsbækvej 145, 8300 Odder. Tlf. 86 55 40 12 www.tovemoeller.dk